Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Vestfoldmuseene IKS, Sandefjordmuseene, Hvalfangstmuseet i Sandefjord ?
 
  Biografi/historikk: Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum på området og rommer både naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger. Naturhistorisk avdeling er senteret rundt en blåhval - modell i full størrelse fra 1917. Ellers viser dyre- og fuglelivet i arktiske og antarktiske områder. Den kulturhistoriske utstillingen viser hvalfangsten på verdensbasis med hovedvekt på moderne norsk storhvalfangst foruten internasjonal hvalfangst på alle verdenshav. Emneområdet spenner fra teknologisk utvikling og geografisk spredning til arbeidsliv og bearbeiding.

Foto og filmsamlingen ved Sandefjordmuseene inneholder i dag ca 150.000 fotografier. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver fra fotografer, samlere og private givere. Fotografier og film er tigjengelig for alle som ønsker kopier til publikasjoner, dekorasjoner eller privat bruk. Deler av samlingen er registrert og søkbar i databasen WinRegimus.

(Kilder: www.kulturnett.no, www.hvalfangstmuseet.no)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post