Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oskar Puschmann 1965-
 
  Biografi/historikk: Puschmann er landskapsgeograf og har siden 1994 arbeidet ved Norsk institutt for skog og landskap og gjort en rekke refotograferinger
basert på eldre landskapsfotografer som Axel Lindahl og Anders Beer Wilse.
  Kilder: Kilder:
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet til prosjektet "Tilbakeblikk"
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post