Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Norsk Teknisk Museum ?
 
  Biografi/historikk: Norsk Teknisk Museum er et samtids- og historisk museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin.

En av Norsk Teknisk Museums hovedoppgaver er å bygge opp og forvalte store samlinger av gjenstander, bøker, arkiver, fotografier og film.

Museet har en stor fotosamling på anslagsvis to til tre hundre tusen bilder. Disse er kommet til museet gjennom private gaver, som deler av private arkiver, i følge med gjenstander og som resultat av museets forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet.

I 2008 overtok museet forvaltningen av Knudsens fotosamling. Samlingen består av mer enn fire millioner fotografier fra 1880 frem til i dag, flere tusen eksemplarer av fototeknisk utstyr, blant annet serier med Leicakameraer, og mer enn 300 dokumentarfilmer. Sparebankstiftelsen DnB NOR er eier av samlingen, men for at flest mulig skal få glede og nytte av samlingen har Sparebankstiftelsen deponert den hos Teknisk museum for minimum 50 år fremover.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post