Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Universitetsbiblioteket i Trondheim - Gunnerusbiblioteket ?
 
  Biografi/historikk: Universitetbiblioteket i Trondheim sine spesialsamlingar er eit framhald av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (1760-) samlingar. Spesialsamlingane ved Gunnerusbiblioteket omfattar: kart, manuskript, ca. 180 privatarkiv (registrert i BIBSYS), musikalier, teatersamling, hovudoppgaver og aviser på mikrofilm.
Videre er det ei stor billedsamling på rundt 300.000 foto: portrettsamling, prospektsamling, emneordna samling og arkiv etter yrkesfotografar.

Fjellanger Widerøes fotoarkiv er søkbart på internett. Biblioteket viser også fotografi i samsøkbasen "Trondheimsbilder".

Fra 1997 har biblioteket overteke private teknologihistoriske arkiv frå NTH. Lars Onsagers arkiv er tilgjengeleg som web-dokument eller i PDF-format. Det er også register til Onsager-arkivet.

(Kilde: Universitetsbiblioteket, nettsider 2008)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post