Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Normanns kunstforlag AS ?
 
  Biografi/historikk: Dannet i Oslo i 1941

På midten av 80-tallet kjøpte Fjellanger-Widerøe bedriften, men navnet Normanns Kunstforlag ble beholdt. I dag eies firmaet av svenske A/S Pictura, fremdeles med samme navn.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Prospektkortsamling ved Fagenhet for samisk etnografi
     Urskog-Hølandsbanens (a/l) fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post