Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thea Nielsens Eftf. ?
 
  Biografi/historikk: Innehaver fotograf Widerød. Han overlot i 1902 atelieret til Anna Hansen, som igjen overlot det til Lauritz L. Bryn i 1903.

Virkested:
0000-1902: Larvik; Nansetgaden 27
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post