Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ørjan Mikael Olsen 1885-1972
 
  Biografi/historikk: Ørjan Olsen var sønn av den kjente sogneprest i Hattfjelldal i Nordland, Ole Tobias Olsen – «Norges første pressefotograf» - «Nordlandsbanens far» , dikter og eventyrsamler. Ørjans interesse for jakt og zoologi ble utviklet hjemme i Hattfjelldal i unge år, og han var tydelig inspirert av farens evne til iakttakelse, innsamling og formidling gjennom skrift og fotografi. Han tok matematisk-naturvitenskaplig embetseksamen i 1911. Hovedfaget var zoologi, med botanikk, kjemi, geografi og geologi som bifag. Dessuten studerte han arkeologi, etnografi og russisk. Av andre språk behersket han engelsk, tysk, fransk og senere spansk, foruten latin.

Allerede som student reiste Ørjan Olsen på studieturer rundt i Nord-Norge. Den første gikk til Pasvikdalen og grensestrøkene i Russland og Finland i 1906. Opplevelsene fra turen i Pasvik skildret han som reisebrev i Aftenposten. Slik fortsatte han med årlige reiser, først i Norge, Norden og på Kola, senere sørover Europa og til fjerne verdensdeler. Reisene ble finansiert ved hjelp av stipendier og innsamlinger for museer og vitenskapelige institusjoner, og dessuten tjente han en hel del på artiklene som han sendte aviser og blader. Som de fleste vitenskapsmenn, benyttet Ørjan Olsen også fotografiet for å dokumentere funn og hendelser fra sine oppdagelsesreiser. En god del av disse bildene er publisert i bøkene Til Jeniseis kilder : den norske Sibirie-ekspeditions reise 1914 og Et primitivt folk : de mongolske ren-nomader.
  Kilder: Kilde:
Steinar Wikans tekst, Galleri NOR http://www.nb.no/gallerinor/fotografer/olsen.php
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Ørjan Olsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post