Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Vinsnes & Dahl ?
 
  Biografi/historikk: Sannsynligvis 2 kvinnelige fotografer. I en annonse i Lillehammer,Tilskuer i 1902, averterer Vinsnes & Dahl sitt fotoatelier til salgs.

Virkested:
1890 ca-1910 ca: Lillehammer
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post