Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Telles Eftf. ?
 
  Biografi/historikk: Usikker på om atelieret egentlig heter Talles Eftf. eller om det er snakk om to ulike atelier.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post