Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eilert Dahl 1864-1924
 
  Biografi/historikk: Født 02.08.1864 - død 28.03.1924 [En kilde oppgir dødsår til 1928 og fødselsår for hans kone Julie til 1867].
Født på Røbekk, d. i Molde. Sønn av utskiftningsformann Jens Ferdinand D. (18.7.1833-28.3.1893) og Ingeborg Wallem Wallace (11.5.1835-9.3.1899), g. m. Julie (Juliane Christine) Blüher (28.3.1861-22.7.1940), datter av Friedrich Wilhelm B. (29.10.1830-1899) og Karen (1831-1909), 6 barn. Bror av fotograf Herman D., utlært hos ham i Bergen, nedsatte seg på Dale i 1886. men vantrivdes der og flyttet etter 3 år til Molde, hvor han begynte som fotograf 2.8.1889. Han holdt først til i et atelier i broren Hans Georgs have, fra 1894 i eget hus ved Boybakken, hvor han foruten atelier og bolig hadde butikk med fotorekvisita, landskapsbilder, brevkort, og om sommeren, turistvarer. Hustruen og alle 6 barn (hvorav bare en ble fotografutdannet, men ikke benyttet seg av utdannelsen) hjalp til både i atelieret og butikken. En stund drev han dessuten isforretning i Eid sammen med broren, utskiftningsformann Ferdinand D. I 1916 solgte han husene i Molde og startet en hermetikkfabrikk på Fannestranden, Enen, bygget hus, og flyttet dit.

Virkested:
1889-1916: Molde , 1502
1886-1889: Dale i Brudvik
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ?lesund i glassplatenes tid, 1985
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Aukra kulturstyre si fotosamling
     Aalesunds Museums billedsamling
     Romsdalsmuseets fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post