Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Otta Foto ?
 
  Biografi/historikk: Startet 1924 av Zemann.

Virkested:
1924-0000: Otta
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materialer (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post