Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oslo Fotografiske Atelier ?
 
  Biografi/historikk: Innehaver enkefru Oline Kolstad. Firmaet ble (før 1912) overtatt av Karl Edvin Bauthler som solgte det i 1924 og flyttet til Ås i Østfold.

Virkested:
1893 -0000: Oslo; Schweigaardsgt. 51
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post