Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
C. Aarres Efterfølger ?
 
  Biografi/historikk: I Susanne Bonges" Eldre norske fotografer" brukes navneformen Aarre.
Kalles først retusjør i Bergen i 1903, var deretter fotograf i Lervik. Hun utga også brevkort. Etter 1910 het firmaet "C. Aarres Efterfølger".
Virkested:
1907-1918: Stord; Leirvik
  Kilder: Kilder:
Tore Lande Moe, Sunnhordland Folkemuseum. Skjema sept. 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sunnhordland Folkemuseums negativsamling
     Fotoarkivet etter S. Kannelønning
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post