Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Cecilia Sophie Aarre 1866-1954
 
  Biografi/historikk: Født 11.10.1866 i Stavanger, død 10.07.1954 samme sted. Datter av kjøpmann Rasmus Aarre, Stavanger, og Anne Christine Aarre, Stord. I Susanne Bonges" Eldre norske fotografer" brukes navneformen Aarre. Iflg. Folketellingen 1910 for Kristiansand er navnet Cecilie Aarre.

Virkested:
1904-1907: Stord; Leirvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Tore Lande Moe, Sunnhordland Folkemuseum. Skjema sept. 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
C. Aarres Efterfølger
  Arkiv/samling:
     Sunnhordland Folkemuseums negativsamling
     Fotoarkivet etter S. Kannelønning
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post