Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Figved & Eide ?
 
  Biografi/historikk: Waldemar Eide og Johan Nyman Figved åpnet firma sammen under navnet Figved & Eide 5. juni 1906 med adresse Østervåg 9-11, Stavanger. 1. februar 1909 gikk Johan Nyman Figved ut av firmaet og Waldemar Eide drev det videre i eget navn. I januar 1911 flyttet Eide til ny adresse Nygaten 26, Stavanger.

Virkesteder:
1906-1909: Stavanger, Østervåg 9-11
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post