Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eyolfsons Eftfl. ?
 
  Biografi/historikk: Ingimundur Eyolfson, født på Island i 1872, kom til Kristiania i 1900. Han startet egen forretning i Kristiania ca. 1911. Ved hans død i 1930 overtok Wilhelm Anderson forretningen. Anderson skiftet navn til Wilhelm Råger og drev firmaet under navnet Eyolfsons Eftfl.
Randsfjordmuseene, avd. Hadeland Folkemuseum har et fotografi av Hadelandslaget i Oslo i 1936, signert Eyolfsons eft. Oslo 1936.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post