Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Robert Collett 1842-1913
 
  Biografi/historikk: Født 02.12.1842 - død 27.01.1913
Eldste sønn av Peter Jonas og Camilla Collett. Professor i zoologi, et aktivt medlem av Den norske Turistforening og en ivrig amatørfotograf med et godt blikk for både motiv og komposisjon. Han tok ikke bare vitenskapelige bilder, men var også interessert i menneskene han møtte, og hvordan de levde. Det er bevart rundt 600 glassnegativ etter Robert Collett fra de siste tiåra av 1800-tallet. Samlingen inneholder motiv fra hele landet. I 1913 fikk Norske Kvinners Sanitetsforening hele fotoarkivet etter Robert Collett som testamentarisk gave. Meningen var å sette sammen bildene til en mappe som skulle selges i turisttiden om sommeren og ved juletider hvert år til inntekt for et fond til "tuberkulosens bekæmpelse". På grunn av første verdenskrig ble aldri Colletts ønske oppfylt. Årsaken til at professor Collett testamenterte bildene til Sanitetsforeningen var at at han selv hadde svake lunger og flere ganger måtte oppholde seg på sanatorium. Glassnegativsamlingen med notatbøker til ble oppbevart ved Zoologisk Museum i Oslo til 1994 da den ble overført til Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo.I 1987 ga Norske Kvinners Sanitetsforening ut en kalender med bilder fra denne samlingen.

Virkested:
1899: Jæren; Hå
1903: Jæren; Hå
1880 ca-1900 ca: Hele Norge
  Kilder: Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Robert Collett-samlingen
Robert Collett-samlingen til Norske kvinners sanitetsforening
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
     Fotografier etter Robert Collett (86 papirpositiver)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post