Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Brunskow, Brødrene ?
 
  Biografi/historikk: Thorvald Aron og August B . Utga ca. 1890 en serie nummererte landskapsbilder, hvorav noen finnes i Kort- og Billedafdelingen, Det Kgl.Bibliotek, København. I 1906 og 1909 leverte de landskapsbilder til Ill.Familieblad.

Virkested:
1891: Oslo; Sofienberggd. 14
1894: Oslo; Markveien 61
1895: Oslo; Rosenkrantzgd. 2
1890 ca-1909 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post