Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Brown & Co. ?
 
  Biografi/historikk: Gamle bilder fra Bergen og Vestlandet signert A. B., tatt av "Brown & Co.", Lanark. Brown fra Lanark i England gjennomførte minst to turer på Vestlandet på 1880-tallet, og det virker som om han har fotografert de situasjonene han kom over underveis. De fleste av Browns fotografier viser allikevel et velkjent repertoar med fosser, isbreer, fjell og fjorder. Brown laget bildesekvenser fra norgesreisene sine med tittelen Young Norway I & II.

Virkested:
1880-1889: Vestlandet
0000-1900: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post