Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Axel Johannes Coldevin 1871-
 
  Biografi/historikk: Født på Nesna i 1871. Overtok farens firma sammen med sin bror Ernst ved farens død i 1903. Etter brorens død i 1905 var han eneeier av firmaet. Foruten å ha fast atelier i Mosjøen, drev Axel Coldevin som sin far atelier på Hemnes og Mo. I sommerhalvåret hadde han også atelier i Drevja i forbindelse med eksersisdagene. I 1909 hadde Coldevin en lærling som het Gjertin Svartvasmo. Han arbeidet senere hos Simon Engen i Trondheim, men kom i 1924 tilbake til Mosjøen og gikk inn i firmaet Coldevin. I 1931 overtok han firmaet og drev videre under navnet "Axel Coldevins Eftf.". (Coldevins etterfølger, G. Svartvasmo)

Virkested:
1903 ca-1924: Hemnes
1903 ca-1924: Mo
1903 ca-1931: Mosjøen
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
     Vefsn museums billedsamling
     Velfjord historielags fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Vevelstad historielags fotosamling
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Fotosamling ved Velfjord Bygdemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post