Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peter Wessel Zapffe 1899 - 1990
 
  Biografi/historikk: Forfatteren, filosofen, fjellklatreren og friluftsmannen Peter Wessel Zapffe
vokste opp i Tromsø som apotekersønn. Familien brukte fotografiet flittig for å dokumentere dagliglivet, så Peter Wessel fikk tidlig erfaring med fotografering. Han utviklet en spesiell interesse for dette bildemediet og eksperimenterte med estetiske landskapsbilder fra 1920-tallet og fremover. Senere tar han i bruk diapositiver for å fotografere landskaper slik han så dem, gjerne detaljer av blomster og landskapsformasjoner.
Peter Wessel Zappfe var en kort periode medlem av Oslo Kamera Klub (1921-22).
  Kilder: Kilder:
Arkivet etter Zapffe, Nasjonalbiblioteket
Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! nr. 8, NFHF Oslo 2002
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Peter Wessel Zapffe
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post