Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fotograf Sturlason A/S Polyfoto ?
 
  Biografi/historikk: Etablert 1933, eksisterer fremdeles i 2008. Bildene er signert enten Polyfoto eller Sturlason.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Sarpsborg kommunes fotosamling (Er dette korrekt fotograf?)
     Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960. (Antall: mange)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post