Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oslo Museum, Bymuseet ?
 
  Biografi/historikk: Bymuseet er en avdeling av Oslo Museum. Bymuseet ble etablert i 1905
med navnet Oslo Bymuseum. Bymuseet har som oppgave å vise og formidle Oslo bys historie og utvikling.

Bymuseet har en av de største og viktigste fotosamlinger i landet. Den består av alt fra negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Szacinski, Rude og Råger, til enkeltbilder og album fra private. Samlingen inneholder totalt bortimot en million bilder på ulike registreringsnivåer, omlag 120.000 er umiddelbart søkbare i kortkatalog eller dataprogram, men ennå ikke eksternt tilgjengelig.

Bymuseet er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Oslo
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post