Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv ?
 
  Biografi/historikk: Østfold fylkes billedarkiv inneholder ca. 200.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1980. Av disse er ca. 58.000 registrert og tilgjengelig for publikum.

Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold (søkbare), portrettarkiv etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt magasin etablert i 2002. Publikum kan bestille fotografier fra arkivet enten ved besøk på Fylkeshuset i Sarpsborg, eller via telefon, faks, brev eller e-post.

Østfold fylkes billedarkiv er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Østfold.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post