Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eiker arkiv ?
 
  Biografi/historikk: Hoveddelen av samlingen består av avfotograferinger og digitale kopier av originalfoto som er innlånt fra privatpersoner. Vi har en hovedserie med bilder fra Nedre Eiker (Solbergelva i Bilder) og en fra Øvre Eiker (Sameia Fotoarkiv). Ut over dette oppbevarer vi en del originalfotografier som er kjøpt inn eller levert, til dels fra profesjonelle fotografer. Dette er registrert som egne samlinger.
Eiker Arkiv består av to adskilte avdelinger, som er knyttet til henholdsvis Øvre Eiker Bibliotek og Nedre Eiker Bibliotek. Fotografiene, både originaler og kopier, oppbevares og registreres hver for seg i de to avdelingene, men presenteres på et felles nettsted.
  Kilder: Kilder:
Eiker arkiv
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post