Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arnljot Gjelstein 1906-1988
 
  Biografi/historikk: Arnljot Gjelstein var privatpraktiserande lege i Fjell kommune frå 1939 til kring 1980. Han var ein ivrig amatørfotograf, og fotograferte mange stader i kommunen.
  Kilder: Kilder:
Fjell kommune, fotografier etter Arnljot Gjelstein
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Arnljot Gjelstein
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post