Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marie Magdalene Bull 1827-1907
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen 25.10.1827, død 17.07.1907. Datter av Wilhelm Christian Midling og Maria Magdalena Herlufsen, g. 6.1.1851 m. kapelmester Edvard Storm B. (19.3 1814-7.9.1907), bror av Ole Bull, 7 barn. Hun var først skuespillerinne, men måtte av konvensjonelle hensyn oppgi dette yrke da hun giftet seg, og begynte derfor å fotografere. Atelieret ble inntil 1867 bestyrt av Max Behrends. Hun drev også logi for skuespillere, og i 1887 hadde hun også en delicatessehandel i kjelleren i huset i Jonsvoldsgaten. Hun skal ha vært en meget farverik personlighet.

Virkested:
1864-1877: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post