Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anders Bugge ?
 
  Biografi/historikk: Antikvar hos Riksantikvaren fra 1922-36. Reiste hele landet rundt i embeds medfør og har etterlatt seg en platesamling av stor antikvarisk verdi.

Virkested:
1922-1936: Hele Norge
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post