Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Haakon Hals Brøndelsbo 1910-1978
 
  Biografi/historikk: Født i Tvedestrand 23.02.1910. Sønn av fotograf Jens B. og Agnes Hals, g. 1934 m. Magda Mjåvatn, 2 sønner, 1 datter. Gikk i lære hos faren, sv.pr. 1936, håndv.br. 1947. Overtok i 1929 "Brøndelsbos Atelier, startet av faren i 1890. Drev firmaet til sin død i slutten av 1970-årene.

Virkested:
1929-0000: Tvedestrand
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Brøndelbos Atelier
  Arkiv/samling:
     Tvedestrand historielags fotosamling
     Tvedestrand folkebiblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post