Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thorstein Elisasson Brændmo 1838-1912
 
  Biografi/historikk: Født på Brændmo i Meråker, d. Stanley, USA 28.09.1912. Ca.1840 flyttet familien til Hattefjell og slo seg ned som rydningsfolk på plassen Brændmo. G. 6.12.1881 m. Mathea Susanne Eriksen (1861-) fra Hemnes, 8 barn, 2 av sønnene ble fotografer. Bodde som innerst hos sognepresten Søren Scheldrup og drev trolig som landhandler i Hattfjelldalen fram til 1871. Deretter skaffet Brændmo seg utdannelse som fotograf, hvor og hvordan er usikkert. I begynnelsen merket han bildene med et lite gummistempel "Brændmo" i kursiv foran på kartongen. I tiden 1870-75 var han trolig omreisende fotograf uten fast atelier, mellom 1875 og 1881 kom han til Bodø og startet egen praksis. Han fikk sitt eget atelier i hjørnegården i krysset Helliesens gate/Storgata. Her holdt han sannsynligvis til inntil han emigrerte til USA 20. juli 1904. Lokalene ble da overtatt av skomaker Endal. Brændmo utvidet sitt virkefelt, og opprettet filial i sentrum av Kabelvåg ca. 1883 og filial i Stokmarknes ca. 1887-88. Rundt 1900 etablerte han atelier i det område i Narvik som Revold ligger idag (Kongens gate 40). Her opptrer han første gang i kompaniskap med sønnen Erik Emil. Dette samarbeidet fortsatte etter at de begge hadde flyttet til USA i 1904, først i Maynard, Minnesota, senere i Stanley, Wisconsin. Brændmo hadde en god forretning, i Skatteligningen for Bodø 1891 er han oppført med en inntekt på kr 1800,- og en formue på kr 4000,-. Dette er godt over gjennomsnittet for en bodøborger. Brændmo hadde flere lærlinger. To av brødrene, Andreas (1853-1912) og Rollev E. (1855-1948), ble fotografer, og sikkert er det at Rollev E. gikk i lære hos ham i Bodø. Andreas drev også en tid som fotograf i Norge, før både han og Rollev E. emigrerte til USA i 1887 og startet hver sin praksis. I årene 1889-1901 gikk Johan Rasch fra Rødøy i lære og arbeidet i forretningen til Brændmo i Bodø. Arnt O. Åsvang gikk også i lære, og det samme gjorde muligens brødrene Ivar og Helge Hoff i Bodø på 1890-tallet. På slutten av 1880-tallet var Brændmo lærermester for Johan Lind, Kabelvåg. I Narvik hadde han Hans M. Kanstad i lære i ett år, 1898-99. Brændmo fotograferte først og fremst arbeids- og hverdagsliv, og i følge Jørgensen/Ellingsen var han den fremste eksteriørfotografen i landsdelen før århundreskiftet. Man må være oppmerksom på at flere av Brændmos bilder senere er kopiert av andre fotografer og utgitt for å være deres egne. Han utgav sine beste bilder som serien "Norske prospekter", med bl.a. motiv fra Bodø datert 1885, Svolvær 1898 og Narvik 1897 og 1904. Trolig tok han mesteparten av arkivet med da han emigrerte til USA

Virkested:
1883 ca: Kabelvåg
1887 ca: Stokmarknes
1899 ca-1904 ca: Narvik
1870 ca-1904 ca: Bodø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Jørgensen, Elin/ Ellingsen, Harry: Fotografer i gamle Bodø, Bodøboka, Årbok for Nordland Fylkesmuseum, 1985
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Minnebok: Gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad, 1991
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge, De forente stater (USA),
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Nordlandsmuseets fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Rolf Wahldals fotosamling
     Norges Fiskerimuseums fotosamling
     Velfjord historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post