Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Niels Brynildsen 1828-1903
 
  Biografi/historikk: Født i Graven, Hardanger 16.03.1828 d. i Bergen 25.01.1903. Sønn av Brynild Johnsen og Synneva Biornesdatter, g. m. Karen Elisabeth Hess (7.6.1838-3.1 1918), datter av skomakermester Lorentz H. og Anna Margrethe Hansen. Utdannet som gullsmed, tok borgerskap i 1859. Etter et opphold i København kom han tilbake til Bergen i 1856 og averterte at han "I Udlandet har lært at aftage Portraiter saavel i Phottographie som Daguerreotypie". Var sannsynligvis den første som fotograferte på papir i Bergen. Allerede i 1861 var han gått tilbake til gullsmedyrket, muligens p.g.a. stor konkurranse.

Virkested:
1856-1860 ca: Bergen ; I herr Maartmanns Hauge
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post