Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jens Bryde 1853-1929
 
  Biografi/historikk: Født i Gjerpen, d. i Oslo 10.12.1929. Kom dertil 7 år gammel, og arbeidet som fotograf i 61 år. Ble 17 år gammel ansatt hos Szacinski og var der i 25 år. Fulgte alltid med når denne ble tilkalt til Slottet eller andre steder for å fotografere kongelige og prominente personer. Startet egen forretning i 1895. Inntil 1920 hadde han tatt og registrert 43.000 plater. Fotograferte forøvrig rundt i hele landet, mest militære og ekserserplasser. Arkivet ble overtatt av "Lund & Skog", men senere dessverre ødelagt.

Virkested:
1895 ca: Oslo; Nytorvet 3 b
1896 ca-1902 ca: Oslo; Youngstorvet 3
1902 ca-0000: Oslo; Nytorvet 2, [og] 8
1911: Drøbak
1915: Drøbak
1870-1920 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post