Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lars Brye 1904-1988
 
  Biografi/historikk: Født i Hol i Hallingdal 05.08.1904. Sønn av Knut J. Bry og Kari Haugen. Begynte etter selvstudium et lite atelier i hjembygden, reiste en tid senere til Drammen og gikk i fotograflære hos Borgen fra 1.12.1927 til mars 1928. Våren s.å. begynte han atelier på Eidsvoll sammen med Martin Skuggedal: Bry & Skuggedal (firmaet heter etter 1970 Bry & Skuggedals Eftf.). Bry arbeidet som fotograf på Eidsvoll i 41 år, og reiste deretter tilbake til Hol. Har deltatt i fotobevaringsarbeidet i Hol kommune. Har bl.a. kopiert de fleste av de glassplatene etter Tragethon og Reinton, som er i kommunens eie. Lars Bry har i løpet av tiden tatt mer enn 100.000 bilder. Nærmiljøet har vært hans foretrukne motiv. For sin kulturinnsats fikk han i 1985 Kongens Fortjenestemedalje i Sølv.

Virkested:
1969 ca-1988: Hol i Hallingdal
1928 -1969 ca: Eidsvoll
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Eidsvold Blad 16.11.1982
Fotografi 15(1982) : 12, s. 56-59
Akershus Arbeiderblad 09.08.1983
Hallingdølen 11.08.1984, 16.05.1986, 19.07.1990 og 21.10.1993
Fremtiden 04.03.1985 og 12.06.1989
Fotografi 18(1985) : 2, s. 25-27
Drammens Tidende Buskeruds Blad 03.04.1985 og 10.06.1989
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Eidsvoll Museum 01.12.1997
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 1, s. 39-40
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Bry & Skuggedal
Bry & Skuggedals Eftf.
  Arkiv/samling:
Fotografi etter Lars Bry
Fotograf Lars Brys fotosamling
Fotoarkivet etter Bry og Skuggedal
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Hol kommunes billedsamling
     Hurdal bygdetuns fotosamling
     Lars Bry, diassamling og annen verdenskrig
     Eidsvollsamlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post