Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Brun 1922-
 
  Biografi/historikk: Født i Uvdal i Numedal 19.10.1922. Ansatt i Dagbladet siden 1948. Arbeidet ett år i Gyldendals blad Billedjournalen 1959-1960, men vendte tilbake til Dagbladet. Har deltatt på flere reportasjereiser som har resultert i bøker, bl a. "Kapp til kapp" 1956, "Safari" 1969 og "Vassfaret" 1969. Samarbeidet med Vera Henriksen om en serie historiske bøker hvorav den første ble en av "Årets vakreste bøker" våren 1985. Spesialområde: natur, fjell og fjord. Fotograf for Buskerud Fylkesfoto. I 1992 ble Brun utnevnt som fotosjef i LOOC i forbindelse med OL på Lillehammer 1994. Brun var ansatt i Dagbladet frem til han gikk av med pensjon i 1989.

Virkested:
1949-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Laagendalsposten 09.10.1987
Fremtiden 10.06.1989
Ringerikes Blad 08.11.1993
Norsk fotografisk tidsskrift 76(1990) : 1, s. 10
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 4, s. 52-54
Fotografi 38(2005) : 8, s. 18-25
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkiv fra fotograf Johan Brun
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post