Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jac Brun 1921-1995
 
  Biografi/historikk: Født 26.02.1921, død 03.06.1995. Jac(ob Reidar) Brun, f. i Drøbak. Sønn av byggmester Kr. og Valborg Brun. Gift med Inger Sofie Sandvik, datter av sorenskriver Paul Sandvik og hustru. 1 sønn og 2 døtre. Medlem i Oslo Kamera Klubb siden 1938. Sv.brev hos fotograf Thorsrud i Oslo 1952, håndverksbrev i Oslo 1953. Disponent og faglig leder ved Mittet Foto A/S fra 1953 til 1979. Spesialitet: Fargefotografering. 2 bronsemedaljer fra Norsk Selskab for Fotografi, for fargefotografering. Brun hadde separatutstilling i Preus Fotomuseum i 1978. Formann i Norges Fotografforbund 1962-70. Æresmedlem i samme forening 1970. Formann i Norsk kulturråds Fotoutvalg 1972-76. Styremedlem og formann i Norsk Fotohistorisk Forening. Ble i 1994 tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats for norsk fotografi.

Virkested:
1953-0000: Oslo; Kongens gate 15
  Kilder: Kilder:
Norsk fagfoto 6(1969) : 1, s. 5-6
Norsk fagfoto 8(1971) : 1/2, s. 11-12 (50 år)
Norsk fagfoto 15(1978) : 9, s. 11-12
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Objektivet (1994) : 4, s. 8-15
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 4, s. 30-31 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkiv etter Brun, Jac. (Jacob Reidar) (1921-1995)
     Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post