Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Jørgen Brun 1945-
 
  Biografi/historikk: Født 14.06.1945 i Bergen. Læretid hos Jan Henrik Reimers senior på Paradis i Bergen. Svennebrev 1967, deretter arbeidet han ca. 2 år hos Jan Løtvedt, mesterbrev 1970. I 1971 startet han for seg selv i Vaskerelven, Bergen. I 1992 flyttet han sin virsomhet til Neumanns gate 2a, Bergen. Teaterfotograf ved Den Nationale Scene siden slutten av 1970-årene. Representerte Norge ved en utstilling av teaterfotografi i Helsingfors 1977.
Brun var formann i Norges fotografforbund 1982-1984.

Virkested:
1971-0000: Bergen, Vaskerelven
1992-0000: Bergen; Neumanns gate 2a
  Kilder: Kilde:
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 130-137
Fotografi 11(1978) : 1, s. 52-57
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 3, s.
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 6, s. 31-38
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 2, s. 10-11
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 4, s. 26-27
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 4, s. 24-27
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post