Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nanna Broch 1879-1971
 
  Biografi/historikk: Født 22.10.1879. Amatørfotograf og sosialarbeider. I 1928 sto hun bak opprettelsen av Østkantutstillingen i Oslo og var den drivende kraften her i alle år. Hun fotograferte også selv til utstillingene.

Virkested:
1920 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Store norske leksikon, 1981
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post