Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Halvor Brinchmann 1865-1942
 
  Biografi/historikk: Født 29.04.1865, død 15.05.1942 i Oslo. Sønn av prost Ludvig B. (1830-1908) og Fredrikke Sophie Schwabe Heyerdahl (1830-). Overtok Johanne Westads atelier i Kristiansund, flyttet senere til Christiania. Her averterte han i 1901 "Complet førsteklasses Atelierudstyr" tilsalgs, muligens Johanne Westads fotografutstyr.

Virkested:
1901-1933: Oslo; Oscars gade 35
1895 ca-1900 ca: Kristiansund, 1503
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post