Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Salomon Bresky 1868-0000
 
  Biografi/historikk: Født 15.06.1868 i Russland. Ett bilde hos Robert Meyer.

Virkested:
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post