Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kåre Halvdan Botnmark 1923-2010
 
  Biografi/historikk: Født i Evenes 13.05.1923, død 13. januar 2010. Sønn av tømrer Wilhelm B. og Anna, f. Nilsen. Sv.brev 1952 og håndv.brev samme år. Handelsbrev. Botnmark startet egen forretning i Florø i 1948 og drev denne frem til 1969. Deretter ble han den første fotolærer ved Romerike yrkesskole, senere Strømmen videregående skole og her var han ansatt til han gikk av med pensjon i 1990. Tilsl. N.H.F., medl. av Bergen og Hordaland Fotograflaug og formann i Florø Håndv.for. Spesielt interessert i skisport. G. i 1948 med Aase Øvrebotn, datter av Kaare og Susanna Øvrebotn. 2 sønner.

Virkested:
1948-0000: Florø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR
Fotografi 2010 : 1, s. 50 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Vest-Foto AS
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post