Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Elisabeth Johanna Meyer 1899-1968
 
  Biografi/historikk: Født i Tønsberg i 15.11.1899, død 10.06.1968. I 1929 gjorde hun en reise til Iran og Irak, senere også til India. Dette resulterte i 2 bøker illustrert med egne fotografier utgitt i 1930 og i 1933. Utdannet ved Reiman-skolen i Berlin 1937-38 og Budapest 1938-39. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1932 og aktiv konkurransefotograf. Var journalist og fotograf. Hun publiserte sine fotografier i bl.a. Urd. Elisabeth Meyer testamenterte sin boksamling og en del fotografisk utstyr i tillegg til en sum penger til opprettelsen av "Elisabeth Meyers Ærespris" til Oslo Kamera Klubb.
  Kilder: Kilder:
Mortensen, Rolf: Bildet lever, 1946. Bl.a. s.178-182.
Meyer, E.: Tilla, en Vestfoldtype - og livet i en gammel Tønsberggård. Urd 57(1953) : 26, s. 22-24
Objektivet 12(1968) : 3, s. 5-6, 29 (nekrolog)
Objektivet (1993) : 2, s. 40-41 (E.M.'s ærespris)
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Digitalarkivet. Folketellingen 1900.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Foto- og papirarkiv etter Elisabeth Meyer
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post