Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per Bratland 1907-1988
 
  Biografi/historikk: Født 08.09.1907 i Oslo
Norsk pressemann og redaktør. Bratland tok det kjente bildet av Kongen og Kronprinsen i Molde i april 1940.


  Kilder: Kilder:
Stavanger Aftenblad 25.04.00
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Arkivet etter Arbeiderbladet
     Bildearkivet etter Aktuell – Illustrert ukerevy (Billedsentralen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post