Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Clara Christensen ?
 
  Biografi/historikk: Oppført som enkefrue i Adressekalender for 1893.

Virkested:
1893-1900: Oslo; Welhavens Gade 15
1893-1900: Oslo; Skippergaden 32
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post