Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ove Caspersen 1840-1915
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania. Grosserer. En av Norges tidligste amatørfotografer. Hans sønnesønn dr. Casper Caspersen har opplyst følgende: "Han begynte så tidlig som amatørfotograf at han måtte lage sine plater selv, altså "våte plater". Til landskapsfotografering benyttet han et eget telt som hadde gulv litt opp fra jorden. Gjennom gulvet ble så bena satt i egne huller, og så ble det snørt for og mørkerommet var ferdig. Gjennom dette mørkeromstelt ble bildene tatt, i dette ble platen først preparert og umiddelbart etter opptaket fremkalt. Ved Bestefars død ga jeg dette teltet gjennem arkivar Finne Grøn til Oslo Bymuseum".

Virkested:
1860-1870: Oslo
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post