Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fridtjof Nansen 1861-1930
 
  Biografi/historikk: Nansen brukte fotografi som dokumentasjonsmetode. Allerede etter Fram-ferden brukte han lysbilder på foredragsreiser. Var del av Lysakerkretsen, et kunstnerisk- og kulturpolitisk miljø hvor begrepet "nasjonsbygging" sto sentralt.
  Kilder: Kilder:
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fridtjof Nansen-samlingen
     Ashehougs Nansen-bilder
     Prof. Nansen, Bjerknes og Helland Hansen, fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post