Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Floor ?
 
  Biografi/historikk: Brørne Carl og Otto Floor dreiv bokhandelen Johs. Floors bokhandel og papirhandel i Kirkegt.14, Stavanger, etablert 1846. Dei to var også ivrige medlemmar av Stavanger Turistforening.

Johs. Floors bokhandel og papirhandel produserte mange postkort frå om lag 1905 og framover, dei aller fleste med typiske bymotiv frå Stavanger, men også mange frå strendene på Jæren. Postkorta vart selde i bokhandelen. Det er grunn til å tru at det var dei sjølv, helst Otto Floor, som fotograferte til postkortproduksjonen.
  Kilder: Kilde: Lisabet Risa, upublisert notat til utstilling og boken "80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855 - 2005", Oslo 2008
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Sola bygdeblad
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post