Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per Sviggum ?
 
  Biografi/historikk: Fotograf i Sogndal

Virkesteder:
0000-0000: Sogndal
  Kilder: Kilder:
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 4, s. 15
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sogndal sogelags biletsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post