Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Bernhard Carlsen 1866-1938
 
  Biografi/historikk: Født 25.03.1866 - død 1938
Født i Fredrikstad, d. i Oslo. Sønn av Carl Fredrik og Juliane Brynildsen, g. 6.5.1894 m. (Anna) Caroline Pedersen (Nilsen), datter av Karen og Nils Johan Pedersen, 3 sønner, 3 døtre. Tegner, maler og fotograf. Læretid hos Johan Lund fra 1884, studieopphold i Frankfurt am Main 1887, ansatt hos Rude i 9 år, etablerte 17.1.1893 firmaet "Frøling & Carlsen" sammen med John Frøling, som etter eget ønske uttrådte i 1895 for å starte sin egen forretning. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894, hadde mange tillitsverv der, og var flere år i Prøvenemnden. hadde Oslo Fotografforenings hederskors, Håndverkerforeningens hederskors og dens orden i sølv og gull. Etter hans død ble firmaet overtatt av sønnen Egil Fredrik Carlsen Fjelle (1895-).

Virkested:
1915 ca: Aurskog
1915 ca: Bjørkelangen
1893-1938: Oslo; Torvet 12 til Torgaten
  Kilder: Kilde:

Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 2, s. 20 (60 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935.
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 3, s. 29 (70 år)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Frøling & Carlsen
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post