Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Peder Daniel Cappelen 1829-1885
 
  Biografi/historikk: Født 15.06.1829 - død 28.03.1885
Født i Vadsø, d. i Haugesund. Sønn av sorenskriver Johan Henrik C. og Hanne Sofie Manthley, g. 23.6.1867 i Tønsberg m. Bolette Ullitz (1836-89), datter av Jørgen Christian U. og Barbara Johanne Fugl. Cand.pharm.1857, deretter bestyrer ved Grimstad apotek og ved Elefantapoteket i Christiania 1857-64. Fra 1864 til 1868 arbeidet han som fotograf i Christiania. Forpaktet så Sandefjord apotek 1868-74 og Haugesund apotek fra 1874 til sin død i 1885.

Virkested:
1864-1868: Oslo; Kongens Gade 13 (Maler Bings Gaard) lige overfor Athenæum
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post