Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arne Svendsen 1924-0000
 
  Biografi/historikk: Svendsen hadde vikariert for Sverre Heiberg i Dagbladet og ble lÝst tilknyttet Morgenposten som pressefotograf i juni 1945, fra 1948 som fast ansatt.

Virkesteder:
1945-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Norske Skogindustriers fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post